Giỏ hàng

Thông tin tuyển dụng tháng 03/2019


Giám đốc kinh doanh

TNĐH Trở lên, có KN ít nhất 02 năm trở lên. Lương thỏa thuận + Thưởng doanh số.

Kinh doanh OTC

TNCĐ Trở lên, có KN ít nhất 02 năm trở lên. Lương thỏa thuận + Thưởng doanh số.

Kinh doanh ETC

TNCĐ Trở lên, có KN ít nhất 02 năm trở lên. Lương thỏa thuận + Thưởng doanh số.

Nhân viên bán hàng

TN PTTH trở lên, Ngoại hình và làn da đẹp, cao từ: 1.58 m trở lên. TN PTTH trở lên, Ngoại hình và làn da đẹp, cao từ: 1.58 m trở lên. Ưu tiên có KN bán hàng 01 năm. Lương theo năng lực + Thưởng doanh số.

Chuyên viên tuyển dụng

TNĐH Trở lên, có KN ít nhất 02 năm trở lên. Lương theo năng lực.

Chuyên viên nhân sự

TNĐH Trở lên, có KN ít nhất 02 năm trở lên. Lương theo năng lực.

Kế toán tổng hợp

TNCĐ Trở lên, có KN ít nhất 02 năm trở lên. Lương theo năng lực.

Kỹ thuật viên Spa

TNPTTH trở lên, tay mềm, làn da đẹp. Lương theo năng lực + Thưởng doanh số.

Nhân viên thu ngân

TNTC Trở lên, có KN ít nhất 01 năm trở lên. Lương theo năng lực.

Thủ kho

TNTC Trở lên, có KN ít nhất 01 năm trở lên. Lương theo năng lực.

Cửa hàng trưởng

TNCĐ Trở lên, có KN ít nhất 02 năm trở lên. Lương theo năng lực + Thưởng doanh số.

Nhân viên tạp vụ

TNPTTH trở lên, trung thực thật thà. Theo quy định.